קריאת שירות
פרסומים נוספים
הודעות מהמזכירות
הודעות מהוועדות השונות
פרסומים חיצוניים (25/08/2016 08:33)
פרסומים חיצוניים (23/08/2016 11:31)
פרסומים חיצוניים (21/08/2016 08:32)
לציבור החקלאים , מחיר הרפיה ירד השנה בעקבות יבוא של חברת י.מ.א רב סל ופרסום המחיר שגרם לשאר החברות להתיישר לפי...