קריאת שירות

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

פרסומים חיצוניים (20/02/2017 10:51)
פרסומים חיצוניים (16/02/2017 08:43)
פרסומים חיצוניים (15/02/2017 08:54)
פרסומים חיצוניים (12/02/2017 10:07)
פרסומים חיצוניים (09/02/2017 10:49)
בשעה טובה ומוצלחת נפתחת קבוצת לימודי "ימימה" לדשה לנשים בספיר. לימוד מעמיק, שמשחרר אותך ממה שמיותר לליבך. שיעו...