קריאת שירות
12/2023
אנא המתינו טוען יומן אירועים....

נוהל תמיכה בהשתתפות בשיקום תשתיות של בתי צמיחה לגידול ירקות- מענק משרד החקלאות- ביום רביעי 29.11 בשעה 10:00 בחדר של הוועדה החקלאית במועצה, תהיה קבלת קהל לצורך הגשת בקשות ובירורים עם יעל וקנין ממשרד החקלאות.

ועדה חקלאית | עדכון אחרון:  30/11/2023 09:01

תזכורת

לחקלאי הערבה שלום רב,

ראו כאן את נוהל תמיכה בשיקום תשתיות של בתי צמיחה  לגידול ירקות לרציפות תפקודית   

כפי שפורסם לאחרונה ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 

הנדון: נוהל תמיכה בשיקום תשתיות של בתי צמיחה  לגידול ירקות לרציפות תפקודית   - פרסום סופי לציבור

 

באזור הנגב המערבי ובעיקר בחבל אשכול, מרוכז חלק ניכר מגידול ירקות חממה, בעיקר גידול עגבנות.

"חבל תקומה" כהגדרתו בהצעת מחליטים של ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי כלכלי) מיום 19.10.2023 להקמת מנהלת לשיקום ולפיתוח "חבל תקומה" ואוכלוסייתו.

בעקבות מלחמת חרבות ברזל האזור נמצא תחת איום בטחוני המונע כניסת מגדלים וכתוצאה מכך מושבתות מרבית חממות גידול הירקות, לא נקטפים ירקות טריים ואין הוצאת סחורה טרייה לשוק.

כדי להבטיח את בטחון המזון ולשמור על רצף האספקה של ירקות טריים לתושבי ישראל, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתמוך בשיקום מידי או שינוי ייעוד של בתי צמיחה מ-4 מטר ומעלה המאפשרים גידול בתנאי אקלים נאותים (לרבות בתי רשת ומנהרות עבירות) לטובת גידול ירקות לפי הרשימה המצורפת בכל שטחי מדינת ישראל.

התמיכה תינתן בהתאם לתנאים הבאים:

 

       א.  גידולי הירקות הזכאים לתמיכה: עגבניות (לרבות שרי), מלפפונים, פלפלים, חצילים וקישואים.

 

       ב.   סך השקעה מוכרת מקסימאלית למגדל לבקשה לא תעלה על 500 אלף ₪.

 

        ג.   סך השקעה מוכרת מינימאלית למגדל לבקשה לא תפחת מ-10 אלף ₪.

 

       ד.   סך עלות מוכרת לדונם תעמוד על 25 אלף ₪.

 

       ה.   מתוך סך עלות מוכרת לדונם ניתן להגיש בקשה עבור שדרוג או שיפוץ תשתיות בתי צמיחה קיימים מגובה מרזב 4 מטר ומעלה (להלן: גובה בית צמיחה) בעלות של עד 10 אלף ₪ לדונם.

 

        ו.   בנוהל זה מוכרות הוצאות שוטפות בהתאם למחירון המנהלת.

 

        ז.   בנוהל זה בלבד, בעת הגשת הבקשה ניתן, בנוסף למפורט בתוכנית הפיתוח, לצרף הצעת מחיר מרוכזת הכוללת מספר סעיפי השקעה מספק הציוד החקלאי.

 

       ח.   מאחר שמטרת נוהל זה להבטיח הספקה רציפה של ירקות ושמירה על בטחון המזון למדינת ישראל בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" ולאחריה, כתב האישור שיינתן יהיה תקף ל-12 חודשים בלבד. ועדת התמיכות לא תהיה רשאית לאשר הארכה כלשהי.

 

       ט.   המועד הקובע להכרה בחשבוניות ביצוע, יהיה מועד ההגשה של כלל המסמכים במחוז, בתנאי שמחוז אישר כי הבקשה הוגשה במלואה. מובהר בזאת כי חשבוניות שמועדן יהיה קודם לתאריך שנקבע כמועד הקובע, לא יאושרו לתשלום

 

 

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 31.10.24

 

.שיעור המענק להגשת בקשה עומד על 75%

 

מחוזות: אנא הפיצו לחקלאים הרלוונטיים במחוז שלכם

 

 

בברכה,

 

עופר גור

יו"ר ועדה חקלאית

ערבה תיכונה

מסמכים מצורפים להודעה זו: