קריאת שירות
06/2023
אנא המתינו טוען לוח אירועים....

אישור רשימת מגדלי פלפל מס 2# מהערבה המורשים לייצא פלפל לארה"ב עונה 2022-2023

| עדכון אחרון:  22/11/2022 11:21

שלום רב,

התקבל אישור מ- USDA לרשימת המגדלים מס' #2 (עונה 0232-2022) המורשים לייצא פלפל לארה"ב מאזור הערבה.

רצ"ב קישור לרשימת המגדלים המורשים לייצא פלפל לארה"ב.

https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/israel_arava_pepper_growers.pdf

מצורף נוהל יצוא פלפל לארה"ב יש לקרוא את הנוהל ולרענן את ההוראות והטפסים הנלווים.

בקשה לקטיף ומיון פלפל לארה"ב תעשה במערכת מחשוב הביקורת – פתיחת הזמנה לביקורת - מוצר – פלפל ,יעד - ארה"ב .

באחריות המגדל/בית האריזה:

  1. פתיחת ההזמנה לביקורת . בית אריזה הממיין למספר מגדלים , כל מגדל מחויב בפתיחת הזמנה .
  2. בהזמנה בסעיף הערות : ידווחו הפרטים הבאים: שם המגדל ומספר PPIS , שם החלקה, ושעות הקטיף. (מצרף דוגמא להזמנת שירות לארה"ב במערכת המיחשוב).
    בהזמנה חייב להיות מוזן עד לתחילת הביקורת 80% מהמשטחים שבהזמנה. הזנת שאר המשטחים להזמנה תעשה במהלך הביקורת ולאחר סיומה.
    באחריות בית אריזה/מרלו"ג/יצואן לפתוח משלוח במערכת היצוא ולהפנותו להמשך טיפול עמילי המכס .

בברכה,

אבי קרייזל | מנהל מרחב ערבה – השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד: 08-6581665 | נייד: 050-6241718 | דוא"ל: [email protected]

תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: cid:image001.png@01CD2205.F8623920

חקלאות ישראלית מצמיחה חברה בריאה

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: