קריאת שירות
02/2024
אנא המתינו טוען יומן אירועים....

אישור רשימת מגדלי פלפל מס 2# מהערבה המורשים לייצא פלפל לארה"ב עונה 2023-2024

חקלאים | עדכון אחרון:  15/11/2023 08:37

שלום רב,

התקבל אישור מ- USDA לרשימת המגדלים מס' #2 (עונה 0242-2023) המורשים לייצא פלפל לארה"ב מאזור הערבה.

רצ"ב רשימת המגדלים המורשים לייצא פלפל לארה"ב.

מצורף נוהל יצוא פלפל לארה"ב יש לקרוא את הנוהל ולרענן את ההוראות והטפסים הנלווים.

בקשה לקטיף ומיון פלפל לארה"ב תעשה במערכת מחשוב הביקורת – פתיחת הזמנה לביקורת - מוצר – פלפל ,יעד - ארה"ב .

באחריות המגדל/בית האריזה:

  1. פתיחת ההזמנה לביקורת . בית אריזה הממיין למספר מגדלים , כל מגדל מחויב בפתיחת הזמנה .
  2. בהזמנה בסעיף הערות : ידווחו הפרטים הבאים: שם המגדל ומספר PPIS , שם החלקה, ושעות הקטיף. (מצרף דוגמא להזמנת שירות לארה"ב במערכת המיחשוב).
    בהזמנה חייב להיות מוזן עד לתחילת הביקורת 80% מהמשטחים שבהזמנה. הזנת שאר המשטחים להזמנה תעשה במהלך הביקורת ולאחר סיומה.
    באחריות בית אריזה/מרלו"ג/יצואן לפתוח משלוח במערכת היצוא ולהפנותו להמשך טיפול עמילי המכס .

מסמכים מצורפים להודעה זו: