קריאת שירות
02/2024
אנא המתינו טוען יומן אירועים....

מלגה של הקרן הרב מנחם הכהן - תנועת המושבים 2024 - שליחה ישירה לתנועת המושבים לאחר חתימת המושב (ללא הגרלה)

תנועת המושבים | עדכון אחרון:  22/02/2024 08:25

בני ובנות חברי מושבי תנועת המושבים מוזמנים להגיש בקשות לקבלת מלגה מקרן הרב מנחם הכהן למלגות.

הבקשות , בכתב, על גבי הטופס המצ"ב יוגשו עד ל- 28/2/24  

המלגות מיועדות לבנים ובנות חברי האגודה החקלאית הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לקראת תואר ראשון ומעלה.

תינתן עדיפות ל סטודנטים אשר תרמו לקהילה במושב במסגרת בני המושבים )מד"צ, מד"ב, גרעין עודד(, ומעוניינים להשתלב בתרומה חברתית עתידית.

לא תינתן מלגה לסטודנט שקיבל מלגה מקרן הרב בעבר.

אין קרן הרב מתחייבת לתת מלגות לכל הפונים. פניות ללא צרוף האישורים הנדרשים לא יענו

בברכה, איציק כהן, מרכז הקרן

מסמכים מצורפים להודעה זו: